Pri nákupe nad 10 kusov získavate zľavu 5 %

Stop predaja plastových výrobkov

                                                                

Jednorazové plastové výrobky je možné dopredať do konca roka 2021.

                                                                                          Obrázok článku

Označenie „jednorazové“ je problémom pri väčšine produktov, to už vie každý, kto sa aspoň trochu zaujíma o svoje životné prostredie. Ich výroba zanecháva svoju určitú stopu a to všetko len pre naplnenie jednorazového účelu. A práve ten býva pri jednorazových produktoch príliš krátky a hneď po jedinom použití sa vyhodia. Len zriedka sa recyklujú a často sa z nich stáva odpad znečisťujúci prostredie.

Plast samotný nie je problémom, slúži nám už dlhé roky v rôznych oblastiach našich životov. Problém nastáva, ak sa plast ocitne napríklad vo voľnej prírode, kde sa môže rozkladať desiatky až stovky rokov a kontaminovať podzemné vody. Navyše, podľa štúdie z roku 2015 sa počas jedného roka dostane do oceánov približne 8 miliónov ton plastov. Plasty môžu ohroziť prakticky akýkoľvek morský život. Napríklad morské korytnačky často prehltnú plastové vrecúška, pretože si ich zamenia za medúzy, ktoré sú ich hlavnou korisťou. Plasty tvoria 80 až 85 % odpadu, ktorý sa nachádza na plážach krajín Európskej únie, pričom jednorazové plastové predmety predstavujú 50 % a predmety súvisiace s rybolovom predstavujú 27 % z celkového odpadu.

Európska únia sa preto pustila do boja s jednorazovými plastmi a každý členský štát musí zaviesť zákonné opatrenia obmedzujúce predaj vybraných plastových produktov určených na jedno použitie. Vláda Slovenskej republiky na rokovaní ešte v roku 2019 podporila novelu zákona o odpadoch, ktorou sa od 3. júla 2021 zakazuje uvádzať na trh jednorazové plastové výrobky.

„Na Slovensko sa ročne dovezie 14-tisíc ton neobalových plastových výrobkov, pričom významnú časť z tohto objemu predstavujú práve plastové slamky, taniere, príbory a ďalšie produkty. Tieto jednorazové plasty sa vo veľkej väčšine na Slovensko dovážajú a u nás končia ako odpad.

Jednorazové výrobky z plastu, na ktoré sa od 3. júla 2021 vzťahuje zákaz predaja

  • taniere
  • príbory (vidličky, nože, lyžičky, paličky na jedenie)
  • miešadlá na nápoje
  • slamky
  • vatové tyčinky do uší
  • paličky k balónom
  • poháre, nádoby na potraviny a nápojové obaly z expandovaného polystyrénu

Jednorazové zostanú jednorazovými, no s menším dopadom na životné prostredie

Ekologických variant k jednorazovým výrobkom z plastu je na trhu už dostatok a preto ich nebude problém nahradiť. K teraz už bežne využívaným surovinám na výrobu ekologických alternatív patrí napríklad drevo, papier, cukrová trstina, avokádo či pšenica. Výhodou takto vyrobených produktov je vysoká miera rozložiteľnosti bez prítomnosti mikroplastov a teda nižšia záťaž na naše životné prostredie v porovnaní s rozkladom výrobkov vyrobených z plastu.

Zákaz predaja plastových výrobkov na jedno použitie začne platiť od 3. júla tohto roka, no z pultov predajní však nezmiznú okamžite od tohto dátumu. Ako sa uvádza v zákone o odpadoch, dotknuté jednorazové výrobky je možné dopredať do konca roka 2021.